"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक आपूर्ति कर्ताले प्रस्ताब पेस गर्ने सुचना !!