"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

शिलबन्दी दरभाव पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: