"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ को अनुमानित आय व्यय विवरण

७५/७६ 07/01/2019 - 13:06 PDF icon अनुमानित आय व्यय विवरण.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का सबै वडाहरुका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:05 PDF icon वडा सबै.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का शिक्षा विकास शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:03 PDF icon शिक्षा.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का स्वास्थ्य शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:02 PDF icon स्वास्थ्य.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का पशु विकास शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:01 PDF icon पशु.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का कृषि विकास शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:00 PDF icon कृषि.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 12:57 PDF icon अजयमेरु गाउँपालिका.pdf

अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को बजेट

७५/७६ 07/01/2019 - 12:53 PDF icon 1budjet final.pdf

आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/23/2019 - 12:59 PDF icon niti tatha karyakram 076.77.pdf

अजयमेरू गाउँपालिकाकाे अा.व. २०७५–७६ काे लागी अाय व्यय अनुमान

७५/७६ 06/28/2018 - 13:18 PDF icon siling.pdf

Pages