"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाँउपालीका कृषी विकास शाखाकाे सुचना

आर्थिक वर्ष: