"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विनियोजन ऐन २०८०/०८१

८०/८१ 11/22/2023 - 10:45 PDF icon विनियोजन ऐन २०८०।०८१.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 08/01/2023 - 12:49 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-८१ को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/26/2022 - 12:36 PDF icon ४ बजेट बक्तब्य २०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/28/2021 - 12:04 PDF icon ४ बजेट बक्तब्य २०७९ नयाँ.pdf

अजयमेरु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

७७/७८ 07/03/2020 - 13:04 PDF icon 52विनियोजन ऐन २०७५.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 07/03/2020 - 13:00 PDF icon budjetfor print.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निती तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/03/2020 - 12:57 PDF icon niti tatha karyakram 077.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ को अनुमानित आय व्यय विवरण

७५/७६ 07/01/2019 - 13:06 PDF icon अनुमानित आय व्यय विवरण.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का सबै वडाहरुका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:05 PDF icon वडा सबै.pdf

अजयमेरु गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ का शिक्षा विकास शाखाका योजना तथा कार्यक्रमहरु (ससर्त बाहेक)

७५/७६ 07/01/2019 - 13:03 PDF icon शिक्षा.pdf

Pages