"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
खेम राज पौडेल कार्यकारी अधिकृत poudel.sanjay98@gmail.com ९८५८७८५५५०
गंगाराम सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत gangaram33sapkota@gmail.com ९८५८७८५५५०