"समावेशी र सुन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अजयमेरु गाउँपालिकाको शिक्षा पार्श्वचित्र (२०७८)। ७८/७९ 12/27/2021 - 10:59 PDF icon Final शिक्षा पार्श्वचित्र (1).pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको १० बर्षे नयाँ शिक्षाक्षेत्र योजना (२०७८- २०८७) Draft Final ७८/७९ 12/24/2021 - 13:56 PDF icon अजयमेरू गाउँपालिकाको नयाँ गाउँ शिक्षाक्षेत्र योजना २०७८-०८७ Draft Final.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ ७८/७९ 08/12/2021 - 12:00 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावलती.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन (२०७८) ७८/७९ 08/12/2021 - 11:43 PDF icon १ आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को विनियोजन ऐन (२०७८) ७८/७९ 08/12/2021 - 11:39 PDF icon २ विनियोजन ऐन 078.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन। ७७/७८ 06/16/2021 - 12:53 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन (1).pdf
एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखी ३ सम्मको मिति २०७८ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:56 PDF icon एकिकृत स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखी ३ सम्मको मिति २०७८1 (1).pdf
अजयमेरु गाउँपालिका स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:52 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाका भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:48 PDF icon भवन निर्माण कार्यविधि.pdf
अजयमेरु गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 14:44 PDF icon प्रहरी ऐन.pdf

Pages