"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कलावती भाड उपाध्यक्ष kalawatibhad@gmail.com ९८६४४९७३००६