"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

उमेशप्रसाद भट्ट

अध्यक्ष

bikashddl@gmail.com ९८५८७५०२२६

बसन्ती पाल

उपाध्यक्ष

basanti.pal555@gmail.com ९८४८७३३३०२