"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाकाे गाउँसभाको १० औं अधिबेशनका केहि झलकहरु।