"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७४/७५ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना !!

आर्थिक वर्ष: