"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको प्रथम चौमाशिकको सार्वजनिक सुनुवाइ हुने सम्बन्धी सुचना !!

आर्थिक वर्ष: