"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

अजयमेरु गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!

आर्थिक वर्ष: