"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

अजयमेरु गाउँपालिकाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना