"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिकाको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमका केहि तस्बिरहरु