"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा संचालन हुने २०७५ सालको वार्षिक परिक्षाको परिक्षा समय तालिका

आर्थिक वर्ष: