"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका गुरुयोजना निर्माण प्रारम्भिक कार्यशालाका तस्बिरहरु