"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउपालिकाको आ.व. २०७४/७५ का उत्कृस्ट, गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम