"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउपालिकाको आ.व. २०७४/७५ का उत्कृस्ट जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शाखा तथा उपभोक्ता समिति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम