"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को बार्षिक समिक्षा कार्यक्रमका तस्बिरहरु