"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउपालिकाको आ.व. २०७४/७५ को सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रमका केहि झलक