"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरू गाउँपालिकाकाे आ.व. २०८०/०८१ काे नीति तथा कार्यक्रम र गाउँ सभाकाे १३ औं अधिवेशनका केही झलकहरू।