"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरू गाउँपालिकाकाे गाउँ सभाकाे १२औँ अधिवेशनका केही झलकहरू ।।।