"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम।

आर्थिक वर्ष: