"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

गोबरा खानेपानी तथा सरसफाई योजना अजयमेरु- ४ हुरा, डडेल्धुरा पूर्ण सरसफाई युक्त योजना क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम