"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

नियमित रुपमा खोप केन्द्र संचालनका लागि खोप कार्यकर्ता तोकीएको बारे।

आर्थिक वर्ष: