"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

पशु स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: