"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

प्रारम्भिक सुची प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा !!!

आर्थिक वर्ष: