"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: