"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।