"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार!!"

बोलपत्र संशोधन गरिएको बारे