"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

भटमास वृद्धि कार्यक्रममा कृषिक, समुह, सरकारीलाई सहभागी हुने बारे सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: