"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

रोजगार सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको बारे।

आर्थिक वर्ष: