"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

शिलबन्दी दरभाव पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: