"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

सिलवन्दि दरभाउपत्र पेश गर्ने वारेको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: