"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

सेवा करार मा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !!!!

आर्थिक वर्ष: