"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

स्वयंसेवी गणक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: