"शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार ! जनमुखी प्रशासन सम्बृद्ध अजयमेरुको मूल आधार !!"

२०७८/०७९ को बचेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: