"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अजयमेरु गाउँपालिका स्तरिय आधारभुत तह कक्षा ८ को शैक्षिक सत्र २०८० को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे । यसै सुचना साथ कक्षोन्नती भएका बिद्यार्थीहरुको Symbol Number अनुसारको नतिजा विवरण ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: