"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

अल्लोको सामुहिक सुविधा सम्पन्न केन्द्र स्थापनाको लागि सम्बन्धितहरूबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: