"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

एकिकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: