"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

कृषि मेशिनरी औजारहरूको (पावर टिलर र मिनी टिलर) मर्मत तथा संचालन सम्बन्धि तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: