"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

गैरसरकारी संस्थालाई आगामी आ.व २०८१/८२ का लागि योजना कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने बारेको जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: