"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा।।।

आर्थिक वर्ष: