"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

तपेन्द्र खड्का

ईमेल: 
khadkatapesh@gmail.com
फोन: 
९८६५६२३३५०
Section: 
स्वास्थ्य शाखा