"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

नेपालबाट विदेश जाने नागरिकहरूका लागि महत्वपूर्ण जानकारी।।।

आर्थिक वर्ष: