"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

आर्थिक वर्ष: