"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।।।

आर्थिक वर्ष: