"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: