"समावेशी र सन्तुलित विकास समृद्ध अजयमेरुको मुल आधार !!

 

स्थानीय तहहरूबाट विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी घरधुरीहरूको विवरण संकलन सम्बन्धी सूचना।।।

आर्थिक वर्ष: